Koszyk

Ilość: 0

RAZEM:

0,00 zł

Regulamin konkursu „Motywacja dla Aktywnych Mam” na kanale Facebook

Regulamin konkursu „Motywacja dla Aktywnych Mam” na kanale Facebook

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą:

„Motywacja dla Aktywnych Mam” (zwanego dalej „Konkursem”) jest UNIPRO Sp. zo.o. z siedzibą w Targowisku, nr. 553, gmina Kłaj.

 1. Zgłoszenia do Konkursu będą zbierane za pośrednictwem profilu Organizatora (dalej zwanego „Profilem Organizatora") prowadzonego pod adresem URL: https://www.facebook.com/ActivlabPoland/ w serwisie społecznościowym Facebook (zwanym dalej „Facebook”), na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin Konkursu (zwany dalej: „Regulaminem”) jest dostępny na stronie www.activlab.pl, informacja ta widnieje na Profilu Organizatora.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem Facebook ani z właścicielem lub administratorem serwisu Facebook. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Facebook, jego właściciel ani administrator nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do Organizatora.
 4. Godziny podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce.
 • 2. Uczestnictwo w Konkursie
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą opiekuna prawnego. W przypadku, gdy taka osoba zwycięży w Konkursie, warunkiem uzyskania nagrody jest przesłanie do Organizatora na adres e-mail ebok@activlab.pl skanu podpisanego przez opiekuna prawnego oświadczenia o jego zgodzie na udział Uczestnika w Konkursie (oświadczenie musi zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika i podpis opiekuna prawnego).
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Warunkiem uczestnictwa i możliwości ubiegania się o nagrodę jest przestrzeganie przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie.
 • 3. Zgłoszenie udziału, warunki udziału i przebieg Konkursu
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto w serwisie Facebook, którzy są „fanami” Profilu Organizatora, zgodnie z § 3 ust. 2 poniżej, lub najpóźniej z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie określą się jako „fani” Profilu Organizatora.
 2. Określenie siebie jako „fana” Profilu Organizatora przez Uczestnika Konkursu odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” dostępnego na Profilu Organizatora.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy, w terminie od 19 maja 2020 r. od godziny 17.00 do 22 maja 2020 r. do godziny 18.00 opublikować na Profilu Organizatora komentarz do posta konkursowego na Profilu, będący odpowiedzią na zadanie konkursowe: „Zmotywuj mamy do aktywności fizycznej w dowolnej formie.”
 4. Po opublikowaniu komentarza, Uczestnik Konkursu nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 5. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden komentarz, o którym mowa w ust. 3 powyżej, bez względu na liczbę posiadanych kont w serwisie Facebook. Jeżeli ten sam uczestnik opublikuje więcej niż jeden komentarz, za komentarz zgłoszony w Konkursie uważany będzie jedynie komentarz zapisany jako pierwszy na Profilu Organizatora w ramach Konkursu.
 6. Uczestnik może zgłosić tylko taki komentarz, który:

6.1 Nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. Oznacza, to w szczególności, że:

– Uczestnik musi być sam autorem treści komentarza, zawierającego odpowiedź konkursową i nie może wykorzystać w niej cudzych (w tym pochodzących z Internetu lub aplikacji cyfrowych) treści ani ich fragmentów;

– Inne rozpoznawalne osoby mogą być wymienione w treści komentarza (także anonimowo) tylko, jeżeli udzieliły na to wyraźnego zezwolenia, obejmującego też opublikowanie treści komentarza;

– komentarz nie może zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię;

– komentarz nie może zawierać treści zabronionych prawem;

– komentarz nie może zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, np. obscenicznych, godzących w uczucia religijne;

– komentarz nie może zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu.

6.2 Nie promuje innych podmiotów niż Organizator.

6.3 Spełnia warunki Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, zgłoszenie udziału w Konkursie nie zostanie uwzględnione. Ponadto Organizator będzie mógł podjąć działania w celu uniknięcia skojarzeń pomiędzy komentarzem a Organizatorem, lub jego działaniami lub produktami.

 1. Komentarz może zostać opublikowany na Profilu Organizatora lub na stronie www.activlab.pl na blogu, informując o przebiegu i wynikach Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie komentarza podpisanego jego imieniem i nazwiskiem lub anonimowo, według wyboru Organizatora.
 • 4. Zasady wyłaniania zwycięzcy.
 1. Tytuł zwycięzcy, wyróżnienie i prawo do Nagrody otrzyma łącznie dwóch Uczestników spełniających wymagania określone w §§ 2 i 3 Regulaminu, których komentarze zostaną uznane przez jury za najciekawsze.
 2. Uczestnik, który zostanie Zwycięzcą Konkursu zostanie powiadomiony o tym fakcie przez prywatną wiadomość od Organizatora w serwisie Facebook. Nagrody do zwycięzców zostaną wysłane.
 • 5. Nagrody
 1. Zwycięzca otrzyma nagrodę: zestaw suplementów diety.
 2. Nagrody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od wygranych w konkursach.
 3. Nagroda zostanie zrealizowana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Uczestnik nie może przenieść na inną osobę prawa do odbioru nagrody.
 • 6. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać do Organizatora w terminie do 30 maja 2020r. Reklamacje należy składać na adres e-mail: ebok@activlab.pl
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 3. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji w tym postępowaniu.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: ebok@activlab.pl
 2. Ponadto Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem za pomocą wysłania do niego prywatnej wiadomości w serwisie Facebook.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium