REGULAMIN KONKURSU „Pierogi za shoty”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „Pierogi za shoty” zwanego dalej „Konkursem”, jest REGIS SP z o.o. NIP 6830007537 zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

1.3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 13.08.2022 r. do dnia 27.08.2022 r. i podzielony jest na edycje, z których każda obejmuje jeden pełny miesiąc kalendarzowy obowiązywania Konkursu (zwane dalej „Edycjami” lub każda z osobna „Edycją”).

1.5. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora.

1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

1.7. Konkurs obejmuje produkty z oferty Organizatora dostępne do sprzedaży w czasie trwania Konkursu (zwane dalej „Produktami”). 

II. UCZESTNICY

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych.

III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

3.1 Zaobserwowanie profilu @activlab_official  na Facebook.

3.2 Polubienie postu konkursowego.

3.3 Udostępnienie posta na swoim prywatnym profilu w stories.

3.4 Oznaczenie profili 4 osób w komentarzu. 

IV. NAGRODY W KONKURSIE

4.1. Zastrzegamy prawo do wyboru 3 osób zwycięskich, które spełniły warunki przystąpienia do konkursu, nagrodą w konkursie jest produkt marki Display Black Panther shot.

4.2. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzców, po wskazaniu adresu do wysyłki do 21 dni roboczych.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem oficjalnego Profilu Instagram marki Activlab.

5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.

5.3. Reklamacja powinna zwierać: imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, login, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub emailem wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom na oficjalnym Profilu Instagram Marki Activlab

6.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

6.3. Administratorem danych osobowych jest REGIS Sp z o.o.

6.4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na prowadzeniu przez administratora danych działalności marketingowej i promocyjnej. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji Konkursu „Pierogi za shoty” Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę świadczenia zamówionego w Konkursie oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo Uczestnik bierze udział w Konkursie, a po rezygnacji z udziału w Konkursie – do czasu przedawnienia ew. roszczeń. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (ORLEN Paczka) już od 299,99 zł.
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium